معمای تصویری

آکاایران: در ادامه این مقاله از مجموعه مقالات سرگرمی آکاایران, برای شما تصاویری شامل انواع معماهای سخت آورده شده است که میتوانید با حل آنها قدرت مغزتان را به چالش بکشید.جواب معماها هم در انتهای مطلب آمده است. پس تا انتها با ما همراه باشید.

معمای شماره 1)

یک دزد در این تصویر پنهان شده. می توانید پیدایش کنید؟

معمای تصویری

معمای شماره 2)

یکی از چوب کبریت ها را طوری جا به جا کنید که یک مربع به دست آید.

معمای تصویری

معمای شماره 3)

در این تصویر چند توپ وجود دارد؟

معمای تصویری

معمای شماره 4)

با دو خط، این ساعت را طوری به ۳ قسمت تقسیم کنید که جمع اعداد هر ۳ قسمت با هم برابر باشد.

معمای تصویری

معمای شماره 5)

۸ تفاوت این دو تصویر را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره 6)

اشکال این تصویر چیست؟

معمای تصویری

معمای شماره 7)

یک مارمولک در این تصویر وجود دارد. می توانید پیدایش کنید؟

معمای تصویری

معمای شماره 8)

اشکال این تصویر چیست؟

معمای تصویری

معمای شماره 9)

در این تصویر چند مربع وجود دارد؟

معمای تصویری

معمای شماره 10)

کدام گزینه تصویر صحیح جای خالی است؟

معمای تصویری

معمای شماره 11)

کدام مرد تنها زندگی نمی کند؟

معمای تصویری

معمای شماره 12)

تفاوت های این دو تصویر را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره 13)

شما باید دو کیسه ی خالی را با قهوه ی درون کیسه ی سمت چپ به طور کامل پُر کنید. اما هر سه کیسه یک اندازه هستند.

چطور باید این کار را انجام داد؟

معمای تصویری

معمای شماره 14)

تفاوت های این دو تصویر را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره 15)

فرض کنید به درون یک سیاهچال عمیق و تاریک سقوط کرده اید که هیولاهایی در آن زندگی می کنند.

شما ۳ معجون جادویی در اختیار دارید: با اولی اندازه تان زیاد می شود، با دومی بال درمی آورید و با سومی نامرئی می شوید.

کدام را انتخاب می کنید؟

معمای تصویری

معمای شماره 16)

با توجه به معادلات قبلی، جواب معادله ی آخر را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره 17)

با توجه به معادلات قبلی، جواب معادله ی آخر را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره 18)

در این تصویر یک خرس پنهان شده. می توانید پیدایش کنید؟

معمای تصویری

معمای شماره 19)

کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

معمای تصویری

معمای شماره 20)

اشکال این تصویر چیست؟

معمای تصویری

معمای شماره 21)

۲ تا از چوب کبریت ها را طوری جا به جا کنید که ۲ مربع به دست آید.

معمای تصویری

معمای شماره 22)

بادکنک ها را باید با چاقو سوراخ کنید، بدون آنکه بترکند یا بادشان خالی شود.

چطور باید این کار را انجام داد؟

معمای تصویری

معمای شماره 23)

کدام توپ بولینگ با بقیه فرق دارد؟

معمای تصویری

معمای شماره 24)

کدام گزینه جواب این معادله می شود؟

معمای تصویری

معمای شماره 25)

اشکال این تصویر چیست؟

معمای تصویری

.

.

.

.جواب معمای شماره 1)

معمای تصویری

جواب معمای شماره 2)

معمای تصویری

جواب معمای شماره 3)

پاسخ معما = ۳۰

معمای تصویری

جواب معمای شماره 4)

جمع اعداد در هر قسمت، ۲۶ است.

معمای تصویری

جواب معمای شماره 5)

تعداد تفاوت ها، تعداد پاهای عنکبوت است.

معمای تصویری

جواب معمای شماره 6)

مردها و شترها سایه ندارند.

معمای تصویری

جواب معمای شماره 7)

معمای تصویری

جواب معمای شماره 8)

اعداد ۳ و ۱۸ برعکس اند.

معمای تصویری

جواب معمای شماره 9)

گزینه A

معمای تصویری

جواب معمای شماره 10)

گزینه b

معمای تصویری

جواب معمای شماره 11)

مرد سمت راست.

علاوه بر مسواکی که در حال استفاده از آن است، یک مسواک دیگر هم در جامسواکی هست.

معمای تصویری

جواب معمای شماره 12)

معمای تصویری

جواب معمای شماره 13)

یکی از کیسه های خالی را درون کیسه ی خالی دیگر فرو می کنید و سپس قهوه ها را درونش می ریزید.

معمای تصویری

جواب معمای شماره 14)

معمای تصویری

جواب معمای شماره 15)

اگر اندازه تان زیاد شود دیگر نمی توانید از سیاهچال بیرون بیایید.

اگر نامرئی شوید، هیولاها باز هم می توانند بو بکشند و پیدایتان کنند.

بنابراین بهتر است که بال درآورید و اینگونه فرار کنید.

جواب معمای شماره 16)

مرغ = ۲۰

تخم مرغ ها = ۳

موز = ۶

جواب معما = ۳۶

معمای تصویری

جواب معمای شماره 17)

معمای تصویری

جواب معمای شماره 18)

معمای تصویری

جواب معمای شماره 19)

گزینه ۳

در همه ی گزینه ها از روی هم قرار گرفتن چوب کبریت ها ۲ عدد چهارگوش به وجود آمده، جز گزینه ی ۳ که چهارگوش آن فقط یکی است.

معمای تصویری

جواب معمای شماره 20)

تصویر آینه درست نیست.

معمای تصویری

جواب معمای شماره 21)

معمای تصویری

جواب معمای شماره 22)

اول باد بادکنک را خالی می کنید و سپس چاقو را در آن فرو می برید.

معمای تصویری

جواب معمای شماره 23)

توپ بولینگ سمت راست، چون ۲ جای انگشت شست و یک جای انگشت اشاره دارد.

معمای تصویری

جواب معمای شماره 24)

گزینه b

معمای تصویری

جواب معمای شماره 25)

از کفش های صورتی دو لنگه ی چپ هست.

معمای تصویری

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات