تو این عکس چندتا حیوان میبینید؟(تست تیزبینی)

آکاایران: محک زدن مهارت های شما با انجام تست دقت و توجه می تواند جذاب و سرگرم کننده باشد؛ به خصوص وقتی که برای اولین بار به نظر می رسد با یک چالش ساده رو به رو هستید و حل کردن چیزی که می بینید برایتان مثل آب خوردن ساده است اما کمی که پیش می روید تازه متوجه می شوید که اوضاع آن قدر ها هم بر وفق مراد شما نیست.

در ادامه این مقاله از مجموعه مقالات آکا, مهارت های مشاهده شما را آزمایش کنیم  تا ببینید چقدر دقت دارید. شاید با یک بار نگاه کردن نتوانید جواب درست بدهید و لازم باشد نگاهی دقیق تر به تمام تصاویری که برای شما گردآوری کرده ایم بیندازید. حالا، آیا می توانید بگویید که چند حیوان در تصاویر وجود دارند؟

تو این عکس چندتا حیوان میبینید؟(تست تیزبینی)

پاسخ تست

  • چندتا حیوون پنهان شده در عکس رو پیدا کردی؟
  • 1-3 شاید شما فقط به زمان بیشتری نیاز داشتید.
  • 4-6 شما واضح ترین آنها را دریافت کردید اما تعداد زیادی را از دست دادید.
  • 7-9 توجه شما به جزئیات بسیار خوب است و بسیار نزدیک به کامل است.
  • 10-13 تبریک، شما بالاترین میزان دقت را داشته و به پاسخ درست تست رسیدید. شاید روزی بتوانید یک کارآگاه یا مامور مخفی باشید.

تو این عکس چندتا حیوان میبینید؟(تست تیزبینی)

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات