معمای تصویری
آکاایران: آشنایی با انواع مختلف معمای تصویری و پاسخ دادن به آنها یکی از سرگرمی های جالب و قابل توجه است. بر این اساس سعی نمودیم مجموعه ای از جدیدترین و متنوع ترین معماهای تصویری 1401 با موضوعات مختلف را به شما عزیزان در مجموعه سرگرمی آکا,ارائه دهیم. نمونه ای از آنها، تست هوشهای ادامه این مقاله از مجموعه مقالات اکا, می باشد که باید تصاویر را به دقت تماشا کنید و به سوالات پرسیده شده به درستی پاسخ دهید. جواب معماها در انتهای مطلب آمده است. با ما همراه باشید.
 

معمای شماره ۱

در این تصویر چند ببر وجود دارد؟

معمای تصویری

معمای شماره ۲

کدام یک، سایه ی صحیح تصویر سمت چپ است؟

معمای تصویری

معمای شماره ۳

در تصویر زیر چند فیل وجود دارد؟

معمای تصویری

معمای شماره ۴

آیا حرف انگلیسی پنهان شده در این تصویر را می توانید تشخیص دهید؟

معمای تصویری

معمای شماره ۵

با تکان دادن تنها یک لیوان کاری کنید که لیوان ها به صورت یکی در میان پر و خالی کنار هم قرار گیرند.

معمای تصویری

معمای شماره ۶

کدام گزینه، مکعب حاصل از شکل بالایی نیست؟

معمای تصویری

معمای شماره ۷

در تصویر زیر چند مثلث وجود دارد؟

معمای تصویری

معمای شماره ۸

کدام گزینه، تصویر این مکعب از بالا است؟

معمای تصویری

معمای شماره ۹

در تصویر زیر چند حیوان وجود دارد؟

معمای تصویری

معمای شماره ۱۰

کدام گزینه، باز شده ی این موشک است؟

معمای تصویری

معمای شماره ۱۱

کدام گزینه، این اسباب بازی را از بالا نشان می دهد؟

معمای تصویری

معمای شماره ۱۲

کدام گزینه، تصویر جای خالی است؟

معمای تصویری

معمای شماره ۱۳

نقطه ی سبز رنگ را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۱۴

یک خط صاف در این تصویر هست. آن را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۱۵

آیا می توانید قلبی که در این تصویر پنهان شده را پیدا کنید؟

معمای تصویری

معمای شماره ۱۶

در تصویر زیر چه شکلی می بینید؟

معمای تصویری

معمای شماره ۱۷

عددی که در این تصویر است را می بینید؟

معمای تصویری

معمای شماره ۱۸

یکی از اعداد معادله ی زیر را طوری جا به جا کنید که معادله درست شود.

معمای تصویری

معمای شماره ۱۹

رمز این قفل را بر اساس اطلاعات زیر پیدا کنید.

۶-۸-۲ : یک عدد درست است و در جای صحیحی هم قرار گرفته است.

۷-۳-۸ : هیچ چیز درست نیست.

۶-۱-۴ : یک عدد درست است اما در جای صحیحی قرار نگرفته است.

۷-۸-۰ : یک عدد درست است اما در جای صحیحی قرار نگرفته است.

۲-۰-۶ : دو تا از عددها درست هستند اما در جای صحیحی قرار نگرفته اند.

معمای تصویری

معمای شماره ۲۰

گربه ای که میان این ببرها پنهان شده را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۲۱

کلمه CAR را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۲۲

کدام دست با بقیه فرق دارد؟

معمای تصویری

.

 

.

 

.

جواب معمای شماره ۱

۱۳ ببر

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۲

 

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۳

۱۵ فیل

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۴

حرف N

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۵

باید آب درون لیوان شماره ۵ را داخل لیوان شماره ۲ بریزید.

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۶

گزینه A

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۷

۲۴ مثلث

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۸

گزینه D

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۹

۱۲ حیوان

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۰

گزینه C

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۱

گزینه C

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۲

گزینه ۳

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۳

 

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۴

 

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۵

 

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۶

مربع

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۷

عدد ۳۳۱۳

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۸

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۹

رمز قفل ۰۴۲ است.

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۲۰

 

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۲۱

 

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۲۲

گزینه شماره ۴

همه ی گزینه ها دست راست هستند، جز گزینه ۴ که دست چپ است.

معمای تصویری

 

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات