معمای تصویری

آکاایران: آشنایی با انواع مختلف معمای تصویری و پاسخ دادن به آنها یکی از سرگرمی های جالب و قابل توجه است. بر این اساس سعی نمودیم مجموعه ای از جدیدترین و متنوع ترین معماهای تصویری 1401 با موضوعات مختلف را به شما عزیزان در مجموعه سرگرمی آکا,ارائه دهیم. نمونه ای از آنها، تست هوشهای ادامه این مقاله می باشد که باید تصاویر را به دقت تماشا کنید و تفاوت آنها را بیابید. جواب معماها در انتهای مطلب آمده است. با ما همراه باشید.

معمای شماره ۱

ماشین متفاوت را پیدا کنید؟

معمای تصویری

معمای شماره ۲

پروانه ای که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۳

آیا می توانید لباس متفاوت را پیدا کنید؟

معمای تصویری

معمای شماره ۴

ماهی متفاوت را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۵

کیکی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۶

هویجی که با بقیه متفاوت است را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۷

قلموی متفاوت را می توانید پیدا کنید؟

معمای تصویری

معمای شماره ۸

موتوری که با بقیه فرق می کند را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۹

آبمیوه ی متفاوت را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۱۰

کدام اسب با بقیه متفاوت است؟

معمای تصویری

معمای شماره ۱۱

چراغ راهنمایی رانندگی متفاوت را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۱۲

کدام ساز با بقیه متفاوت است؟

معمای تصویری

معمای شماره ۱۳

چتری که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۱۴

خرگوش متفاوت را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۱۵

کدام خرس با بقیه فرق دارد؟

معمای تصویری

معمای شماره ۱۶

مکعبی که با بقیه متفاوت است پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۱۷

طوطی متفاوت را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۱۸

آیا می توانید مرغ متفاوت را پیدا کنید؟

معمای تصویری

معمای شماره ۱۹

کدام ببر با بقیه فرق دارد؟

معمای تصویری

معمای شماره ۲۰

بچه ی متفاوت را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۲۱

کدام لامپ با بقیه متفاوت است؟

معمای تصویری

معمای شماره ۲۲

ماشین متفاوت را می توانید پیدا کنید؟

معمای تصویری

معمای شماره ۲۳

کدام مرد با بقیه فرق دارد؟

معمای تصویری

معمای شماره ۲۴

جوراب متفاوت را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۲۵

تصویر کدام دخترها با بقیه متفاوت است؟

معمای تصویری

معمای شماره ۲۶

اسباب بازی متفاوت را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۲۷

کدام کیف با بقیه فرق دارد؟

معمای تصویری

معمای شماره ۲۸

کیف متفاوت را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۲۹

چشمی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۳۰

کدام دسته لاک با بقیه متفاوت اند؟

معمای تصویری

معمای شماره ۳۱

کدام دسته رژلب با بقیه فرق دارند؟

معمای تصویری

معمای شماره ۳۲

عطر متفاوت را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۳۳

کدام لب با بقیه متفاوت است؟

معمای تصویری

معمای شماره ۳۴

عینک متفاوت را پیدا کنید.

معمای تصویری

معمای شماره ۳۵

کدام دستکش ها با بقیه متفاوت اند؟

معمای تصویری

معمای شماره ۳۶

کدام گوشواره ها بقیه فرق دارند؟

معمای تصویری

معمای شماره ۳۷

کدام کفش ها با بقیه تفاوت دارند؟

معمای تصویری

.

.

.

جواب معمای شماره ۱

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۲

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۳

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۴

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۵

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۶

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۷

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۸

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۹

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۰

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۱

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۲

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۳

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۴

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۵

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۶

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۷

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۸

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱۹

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۲۰

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۲۱

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۲۲

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۲۳

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۲۴

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۲۵

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۲۶

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۲۷

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۲۸

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۲۹

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۳۰

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۳۱

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۳۲

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۳۳

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۳۴

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۳۵

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۳۶

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۳۷

معمای تصویری

 

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات