باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

آکاایران: بازی اختلاف در تصویر یکی از بازی های زیباست که شما باید بتونید اختلاف اشکال درون تصویر رو شناسایی کنید. این بازی خیلی جالبه و می تونه ساعتها شما رو سرگرم کنه. توی این پست براتون این سرگرمی و بازی جالب رو فراهم کردیم که برای هر رده سنی سرگرم کننده و دوست داشتنیه . با نگاه دقیق و کمی صرف وقت می تونین اختلاف کوچیک بین اشکال هر تصویر را بدست بیارین. پس شروع کنید. امیدواریم از این سرگرمی لذت ببرید.

جواب معماها در انتهای مطلب آمده است.

معمای شماره ۱

آیا می توانید عددی که با بقیه متفاوت است را پیدا کنید؟

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

معمای شماره ۲

تصویر کدام زن با بقیه فرق دارد؟

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

معمای شماره ۳

عدد متفاوت را پیدا کنید.

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

معمای شماره ۴

قفلی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

معمای شماره ۵

آیا می توانید گربه ی متفاوت را پیدا کنید؟

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

معمای شماره ۶

کدام سگ با بقیه فرق دارد؟

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

معمای شماره ۷

عددی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

معمای شماره ۸

حرف متفاوت را پیدا کنید.

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

معمای شماره ۹

کدام تصویر زن با بقیه فرق دارد؟

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

معمای شماره ۱۰

کلمه ای که با بقیه متفاوت است را پیدا کنید.

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

معمای شماره ۱۱

کدام سگ با بقیه متفاوت است؟

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

معمای شماره ۱۲

درختی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

معمای شماره ۱۳

حرفی که با بقیه متفاوت است را پیدا کنید.

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

معمای شماره ۱۴

آیا می توانید سگی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید؟

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

معمای شماره ۱۵

عددی که با بقیه متفاوت است را پیدا کنید.

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

معمای شماره ۱۶

کدام پرتقال با بقیه فرق دارد؟

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

معمای شماره ۱۷

شکلکی که با بقیه متفاوت است را پیدا کنید.

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

معمای شماره ۱۸

آیا می توانید پروانه ی متفاوت را پیدا کنید؟

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

معمای شماره ۱۹

کتاب متفاوت را پیدا کنید.

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

معمای شماره 20

هویجی که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید.

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

.

.

.

.

.جواب معمای شماره ۱

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

جواب معمای شماره ۲

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

جواب معمای شماره ۳

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

جواب معمای شماره ۴

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

جواب معمای شماره ۵

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

جواب معمای شماره ۶

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

جواب معمای شماره ۷

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

جواب معمای شماره ۸

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

جواب معمای شماره ۹

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

جواب معمای شماره ۱۰

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

جواب معمای شماره ۱۱

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

جواب معمای شماره ۱۲

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

جواب معمای شماره ۱۳

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

جواب معمای شماره ۱۴

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

جواب معمای شماره ۱۵

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

جواب معمای شماره ۱۶

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

جواب معمای شماره ۱۷

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

جواب معمای شماره ۱۸

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

جواب معمای شماره ۱۹

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

جواب معمای شماره 20

باهوشا تفاوت در عکسها را پیدا کنید؟ (معما)

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات