تست تیز بینی سرگرم کننده

آکاایران: اینبار در ادامه این مقاله از مجموعه مقالات آکا,چندین تصویر دوتایی را مشاهده خواهید کرد که با دقت و تیزبینی میتوانید اختلاف این دو تصویر را بیابید و هوش و تیزبینی خود را محک بزنید. امیدواریم از حل معماهای زیر لذت ببرید.

تصاویر شماره یک)
 

تست تیز بینی سرگرم کننده

تصاویر شماره دو)

تست تیز بینی سرگرم کننده

تصاویر شماره سه)

تست تیز بینی سرگرم کننده

تصاویر شماره چهار)

تست تیز بینی سرگرم کننده

تصاویر شماره پنج)

تست تیز بینی سرگرم کننده

تصاویر شماره شش)

تست تیز بینی سرگرم کننده

تصاویر شماره هفت)

تست تیز بینی سرگرم کننده

تصاویر شماره هشت)

تست تیز بینی سرگرم کننده

تصاویر شماره نه)

تست تیز بینی سرگرم کننده

تصاویر شماره ده)

تست تیز بینی سرگرم کننده

امیدواریم از پیدا کردن اختلاف تصاویر بالا لذت برده باشید.

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات