معماهای جالب

آکاایران: معماهای بصری میزان توجه و توانایی ما را برای مشاهده جزئیات کوچک یا به عبارت ساده تر ، قدرت مشاهده ما را افزایش می دهند و  اگر یک چالش منطقی را نیز به این ترکیب اضافه کنیم ما یک ترکیب عالی برای آموزش ذهن و به جریان انداختن هوش منطقی خود داریم. معما یا پازل چوب کبریت یکی از چالش برانگیزترین پازل ها می باشد.

معماهای جالب

در این مقاله از مجموعه مقالات سرگرمی آکاایران, تعدادی معمای تصویری آماده کرده ایم که در آن شما باید چند کبریت را با چند حرکت ثابت در ذهن خود حرکت دهید و شکل جدید را ایجاد کنید.


پازل شماره 1)

پازل خانه را بچرخانید.

این یک پازل بسیار جالب است!

شما باید فقط یک چوب کبریت را جابجا کنید و خانه را از سمت شرق به سمت غرب بچرخانید.

 

معماهای جالب

پازل شماره 2)

با حرکت 2 چوب کبریت یک معادله را حل کنید.

آیا می توانید فقط 2 چوب کبریت حرکت دهید و این معادله را به صورت درست حل کنید.

2 راه حل برای این شکل وجود دارد.

 

معماهای جالب

با حرکت 2 چوب کبریت یک معادله را حل کنید

 

پازل شماره 3)

ساخت 4 مربع یک اندازه

با برداشتن 4 چوب کبریت از این شکل، 4 مربع به اندازه مساوی بسازید.

معماهای جالب

 

پازل شماره 4)

صندلی را برگردانید

صندلی روی زمین افتاد، شما باید صندلی را به حالت اولیه برگردانید.

قوانین  - شما می توانید فقط 2 چوب کبریت را جابجا کنید.

معماهای جالب

پازل شماره 5)

صندلی را از راست به چپ بچرخانید.

صندلی را از جهت راست به جهت چپ بچرخانید.

قانون - فقط 2 چوب کبریت را می توانید جابجا کنید.

معماهای جالب

پازل شماره 6)

با 4 حرکت تیر (پیکان) بزرگ را بشکنید و به دو تیر کوچک تبدیل کنید

چالش - این پیکان بزرگتر را به 2 تیر کوچکتر شبیه به هم تقسیم کنید. 2 پیکان جدید باید نسبت یکسانی داشته باشد.

قانون - شما می توانید فقط 4 چوب کبریت را جابه جا کنید.

معماهای جالب

پازل شماره 7)

شکل را به 3 مربع با اندازه های مشابه تبدیل کنید.

قانون - شما می توانید تنها 5 چوب کبریت را جابه جا کنید.

معماهای جالب

پازل شماره 8)

پلی بین خشکی و جزیره بسازید!

شما در جزیره ایستاده اید و می خواهید به جزیره بروید. هیچ پل بین سرزمین و جزیره وجود ندارد. شما فقط دو چوب کبریت دارید و هیچ چیز دیگری برای ایجاد پل بین خشکی و جزیره وجود ندارد. یک چوب کبریت برای ایجاد یک پل کوتاه است. چگونه پل احداث خواهید کرد؟

ممکن نیست. چون چوب کبریت به دلیل عدم پشتیبانی از یک طرف سقوط می کند.

معماهای جالب

پلی بین خشکی و جزیره بسازید

معماهای جالب

 

پازل شماره 9)

با جا به جایی 3 چوب کبریت برج را وارونه کنید.

این یک پازل چوب کبریت بسیار جالب است که در آن شما باید برج را بدون تغییر ساختار برج وارونه کنید.

حرکت مجاز - 3 چوب کبریت

معماهای جالب

پازل شماره 10)

پازل چوب کبریت بسازید.

2 عدد چوب کبریت را حرکت داده و یک چوب کبریت را بردارید تا جواب 1 داده شود.

گیج شده اید!

خارج از چارچوب فکر کنید! متفاوت فکر کنید!

معماهای جالب

برای مشاهده پاسخ معما به پایین صفحه مراجعه کنید

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ پازل شماره 1 :

معماهای جالب

پاسخ پازل شماره 2:

معماهای جالب

پاسخ پازل شماره 3 :

معماهای جالب

پاسخ پازل شماره 4 :

معماهای جالب

پاسخ پازل شماره 5 :

معماهای جالب

پاسخ پازل شماره 6:

معماهای جالب

پاسخ پازل شماره 7:

معماهای جالب

پاسخ پازل شماره 8:

معماهای جالب

پاسخ پازل شماره 9:

معماهای جالب

پاسخ پازل شماره 10:

معماهای جالب

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات