معماهای هوشی

آکاایران: معما و چیستان و حل کردن سوالات هوشی مغز کودکان را فعال نگه می‌دارد و تضمینی برای سلامتی دهنی آنها هست. اکثر معماها برای همه گروه‌های سنی طراحی می‌شود. وقتی کودکان از سن کم به طور منظم عادت کنند که با انجام فعالیت‌هایی فکرشان را به چالش بکشند، مغز آنها فعال و سالم می‌شود. یاد می‌گیرند که برای حل یک مسئله دنبال بیشتر از یک راه حل بگردند و در زندگی هم از این تکنیک استفاده می‌کنند. از طرفی حل کردن معما یک تفریح هست چون همه از حل کردن و پیدا کردن جواب چیزها لذت می‌برند.

معماهایی که در ادامه این مقاله از مجموعه مقالات آکا گردآوری کرده ایم به کودکان کمک می کند مهارت و استعداد خود در حساب، هندسه، مفهوم اعداد، تفکر منطقی و حل مساله که شالوده یادگیری ریاضیات هستند را تقویت کنند. پاسخ هر معما بعد از آن آورده شده است. خوب فکر کنید و بعد جواب دهید. امیدواریم از مطالعه این مطلب لذت ببرید

معمای اول:

معماهای هوشی

پاسخ معمای اول:

1 جفت کفش + 1 جفت کفش + 1 جفت کفش = 30

3 جفت کفش = 30

1 جفت کفش = 10

 

مرد + مرد + 1 جفت کفش = 20

2 مرد + 10 = 20

2 مرد = 10

1 مرد = 5

 

2 عدد شال + 2 عدد شال + 1 مرد = 13

4 عدد شال + 5 = 13

4 عدد شال = 8

1 عدد شال = 2

 

1 لنگه کفش + ( مرد + 2 عدد شال + 1 جفت کفش ) × 1 عدد شال = ؟؟

5 + (5 + 4 + 10) × 2 = ؟؟

5 + 19 × 2 = ؟؟

5 + 38 = 43

 

معمای دوم :

 

معماهای هوشی

پاسخ معمای دوم :

2 دوربین + دوربین + دوربین = 24

4 تا دوربین = 24

1 عدد دوربین = 6

 

3 تا بطری + 1 بطری + 2 تا بطری = 12

6 تا بطری = 12

1 بطری = 2

 

مرد با 1 دوربین و 3 تا بطری + مرد با 1 دوربین و 3 تا بطری + مرد با 1 دوربین و 3 تا بطری = 45

 

1 بطری = 2 و 3 تا بطری می شود 6

1 دوربین = 6

بنابراین 3 تا بطری + دوربین = 12

12 + 12 + 12 + 3 تا مرد = 45

3 تا مرد = 9

1 مرد = 3

* یک بطری در جیب پیراهن، یکی در دست راست و یکی درجیب چپ شلوارش.

1 بطری + یک مرد × دو تا دوربین = ؟؟

2 + 3 × (6+6) = ؟؟

2 + 3 × 12 = ؟؟

2 + 36 = 38

 

معمای سوم :

معماهای هوشی

پاسخ معمای سوم :

خروس + خروس + خروس = 60

3 خروس = 60

1 خروس = 20

 

خروس + 3 عدد تخم مرغ + 3 عدد = 26

20 + 2 تا 3 عدد تخم مرغ = 26

2 تا 3 عدد تخم مرغ = 6

3 عدد تخم مرغ = 3

1 عدد تخم مرغ = 1

 

تخم مرغ 3 تایی + 2 دسته موز 6 عددی = 15

3 + 2 دسته موز 6 عددی = 15

2 دسته 6 عددی موز = 12

1 دسته 6 عددی موز = 6

1 عدد موز = 1

 

مرغ + 4 عدد تخم مرغ × 4 عدد موز = ؟؟

20 + 4 × 4 = ؟؟

20 + 16 = 36

 

معمای چهارم :

معماهای هوشی

پاسخ معمای چهارم :

گل 8 برگ + گل 8 برگ + گل 8 برگ = 24

3 تا گل 8 برگ = 24

1 گل 8 برگ = 8

هر گل تک برگ = 1

 

خرس با پاپیون + خرس با پاپیون + گل 6 برگ = 26

2 تا خرس با پاپیون + 6 = 26

2 تا خرس با پاپیون = 20

1 خرس با پاپیون = 10

 

پاپیون + خرس با پاپیون + گل 8 برگ = 21

پاپیون + 10 + 8 = 21

پاپیون = 3

 

2 تا پاپیون + خرس با پاپیون و یک گل 6 برگ × خرس بدون پاپیون = ؟؟

6 + 16 × (10-3) = ؟؟

6 + 16 × 7 = ؟؟

6 + 112 = 118

 

 

معمای پنجم :

معماهای هوشی

پاسخ معمای پنجم :

4 بطری + 4 بطری + 3 بطری = 33

11 بطری = 33

1 بطری = 3

 

2 دوربین + 1 دوربین + 1 دوربین = 24

4 دوربین = 24

1 دوربین = 6

 

یک پسر با 1 بطری و یک دختر با یک دوربین و 1 بطری + یک پسر با یک بطری و یک دختر + یک پسر با یک دختر با یک دوربین و 1 بطری = 30

 

(3 + 3 + 6) + 3 + (6+3) = 30

3 پسر + 3 دختر + 24 = 30

3 پسر + 3 دختر = 30 - 24 = 6

1 دختر = 1 و 1 پسر = 1

 

1 بطری + 2 دوربین × یک پسر با بطری و 1 دختر با دوربین و 1 بطری = ؟؟

3 + (2 × 6) × (3 + 1) + (6 + 3 + 1) = ؟؟

3 + 12 × 14 = ؟؟

3 + 168 = 171

معمای ششم :

معماهای هوشی

پاسخ معمای ششم :

ساعت + ساعت + ساعت = 21

2 تا ساعت 9 + 1 ساعت 3 = 21

9 + 9 + 3 = 21

هر یک ساعت = 1

 

ماشین حساب + ماشین حساب + ماشین حساب = 30

3 تا ماشین حساب = 30

ماشین حساب = 10

اعداد روی ماشین حساب = 1 + 2 + 3 + 4 = 10

 

لامپ+ لامپ - لامپ = 15

2 تا لامپ - 1 لامپ = 15

1 لامپ = 15

 

ساعت 9 + ماشین حساب با نشان دادن اعداد 1224 × 3 تا لامپ با 4 نور = ؟

ساعت 9 = 9

ماشین حساب = 1 + 2 + 2 + 4 = 9

لامپ با 5 نور = 15

لامپ با 1 نور = 3

لامپ با 4 نور = 4 × 3 = 12

3 لامپ = 3 × 12 = 36

 

پاسخ = 9 + 9 × 36 = ؟

9 + 324 = 333

 

معمای هفتم :

معماهای هوشی

پاسخ معمای هفتم :

جادوگر با چوب و جارو + جادوگر با چوب و جارو + جادوگر با چوب و جارو = 45

3 تا جادوگر = 45

1 جادوگر با چوب و جارو = 15

 

چوب جادوگر + چوب جادوگر + چوب جادوگر = 21

3 تا چوب جادوگر = 21

1 چوب جادوگر = 7

 

جارو جادوگر + جارو جادوگر + جارو جادوگر = 12

4 تا جارو جادوگر = 12

1 جارو جادوگر = 3

 

جادوگر = ؟؟

جادوگر با چوب و جارو = 15

چوب = 7

جارو = 3

جادوگر = 15 - 7 - 3 = 5

جادوگر = 5

 

جارو + جادوگر دست خالی × 2 چوب = ؟؟

3 + 5 × 14 = ؟؟

3 + 70 = 73

معمای هشتم :

 

معماهای هوشی

پاسخ معمای هشتم :

شاخه 5 برگ + شاخه 5 برگ + شاخه 5 برگ = 15

3 شاخه 5 برگ = 15

هر شاخه 5 برگ = 5

هر برگ = 1

 

کرم ابریشم + کرم ابریشم + کرم ابریشم = 9

3 کرم ابریشم = 9

1 کرم ابریشم = 3

 

سیب + سیب + کرم ابریشم + سیب = 30

3 تا سیب + کرم ابریشم = 30

3 تا سیب + 3 = 30

3 تا سیب = 27

1 سیب = 9

 

سیب + کرم ابریشم + شاخه 6 برگ + 1 کرم ابریشم × کرم ابریشم = ؟؟

9 + 3 + 6 + 3 × 3 = ؟؟

12 + 9 × 3 = ؟؟

12 + 27 = 39

معمای نهم :

معماهای هوشی

پاسخ معمای نهم :

ببر + ببر = 30

2 تا ببر = 30

ببر = 15

 

گربه + گربه = 12

2 تا گربه = 12

گربه = 6

 

موش + موش × 3 = 12

موش + 3 تا موش = 12

4 تا موش = 12

موش = 3

 

(ببر + گربه) + (ببر + گربه + موش) × موش = ؟

(15+6) + (6+15+3) × 3 = ؟

21 + 24 × 3 = ؟؟

21 + 72 = 93

 

 

معمای دهم :

معماهای هوشی

پاسخ معمای دهم :

1 جفت کفش + 1 جفت کفش + 1 جفت کفش = 30

3 جفت کفش = 30

1 جفت کفش = 10

1 لنگه کفش = 5

 

یخچال + یخچال + 1 جفت کفش = 20

2 تا یخچال + 10 = 20

2 تا یخچال = 10

1 یخچال = 5

 

2 عدد بطری + 2 عدد بطری + 1 عدد یخچال + 2 عدد بطری = 17

6 عدد بطری + 1 یخچال = 17

3 تا 2 عدد بطری + 5 = 17

3 تا 2 عدد بطری = 12

2 عدد بطری = 4

1 عدد بطری = 2

 

1 لنگه کفش + ( 1 عدد یخچال + 3 عدد بطری ) × 1 عدد بطری = ؟؟

5 + (5 + 6) × 2 = ؟؟

5 + 11 × 2 = ؟؟

5 + 22 = 27

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات