آکاایران: در این مقاله از مجموعه مقالات سرگرمی آکاایران , تست هوش تصویری جدیدی را برای شما عزیزان و همراهان آکاایران گردآوری کرده ایم. در این تست هوش شما باید بخشی از تصویر که اشتباه است را بیابید.برای سنجش هوش, ادامه این مقاله را دنبال کنید.

اشتباه تصویر کجاست؟

1-تست هوش شماره یک

تست هوش تصويري

2-تست هوش شماره دو

تست هوش تصويري

 

3-تست هوش شماره سه

تست هوش تصويري

 

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

جواب تست هوش اشتباه تصویر کجاست :

جواب تست هوش شماره یک

تست هوش تصويري

جواب تست هوش شماره دو

تست هوش تصويري

 

جواب تست هوش شماره سه

تست هوش تصويري

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات