پیدا کردن اختلاف تصاویر یکی از سرگرمی های جذاب برای کودکان و بزرگسالان است. با سری دیگری از بازی اختلاف تصاویر همراه ما باشید.

تفاوت ها را بیابید 

تصاویر زیر 5 اختلاف دارند آنها را بیابید.

عید نوروز

مجله سورنا: بازی اختلاف تصاویر جدید • تست هوش و سرگرمی عید نوروز در دید و بازدیدها

7 اختلاف در تصاویر زیر بیابید.

عید نوروز

در تصاویر زیر 11 تفاوت بیابید.

عید نوروز

9 اختلاف بین عکس ها پیدا کنید.

عید نوروز

10 اختلاف بیابید.

عید نوروز

10 تفاوت بین تصاویر زیر وجود دارد انها را پیدا کنید.

عید نوروز

7 تفاوت این دو عکس را پیدا کنید.

عید نوروز

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

پاسخ تست هوش اختلاف تصاویر را بیابید:

عید نوروز

بازی تفاوت ها را بیابید

عید نوروز

بازی تفاوت عکس ها

عید نوروز

تست هوش تصویری جدید

عید نوروز

بازی جذاب اختلاف تصاویر

عید نوروز

تست هوش تصویری جدید

عید نوروز

بازی جدید اختلاف تصاویر

عید نوروز

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات