آکاایران: تست هوش : مساحت رنگی کدام شکل بیشتر است؟

تست هوش : مساحت رنگی کدام شکل بیشتر است؟

آکاایران: تست هوش : مساحت رنگی کدام شکل بیشتر است؟

به سه شکل بالا با دقت نگاه کنید

بیشتر مساحت رنگی کدام شکل بیشتر از شکل های دیگر است ؟

  1. شکل A
  2. شکل B
  3. شکل C

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ تست هوش مساحت رنگی کدام شکل بیشتر از شکل های دیگر است : شکل A

تست هوش پارلین : مساحت رنگی کدام شکل بیشتر است؟


.

منبع : parlyn.net

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات