آکاایران: مجموعه: معما و تست هوش

کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید (6)

آکاایران: کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید (6)

کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید

 

کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید (6)

 کلمات پنهان شده در تصویر

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

 

 جواب تست هوش کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید :

 

کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید (6)

تست هوش تصویری سخت

 

کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید (6)

تست هوش تصویری

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته


.

منبع : beytoote.com

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات