آکاایران: تست هوش تصویری شکل در شکل

معمای تصویری, تست هوش تصویری, تست هوش شکل در شکل.

تست هوش تصویری

آکاایران: تست هوش تصویری شکل در شکل

چند حالت برای قرار دادن شکل الف در شکل زرد رنگ وجود دارد؟

نکته: برای محاسبه همه حالت ها، در صورت لزوم جهت و زاویه شکل الف را تغییر دهید.

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

پاسخ تست هوش شکل در شکل :

برابر با شانزده است که در شکل زیر به خوبی نمایش داده شده است.

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری

منبع : زومیت

.

منبع : abartazeha.com

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات