آکاایران: مجموعه: معما و تست هوش

 

9 توپ داریم که یکی با بقیه متفاوت است (رنگ قرمز). می خواهیم این گوی را از سمت چپ، به سمت راست محفظه منتقل کنیم، البته با کمترین حرکت ممکن. چند حرکت لازم است تا این انتقال انجام شود؟
 

تست هوش: توپهای داخل محفظه!

آکاایران: تست هوش: توپهای داخل محفظه!

تست هوش تصویری, تست هوش نوین

 

تست هوش: توپهای داخل محفظه!

 

تست هوش: توپهای داخل محفظه!

 

تست هوش: توپهای داخل محفظه!

 

تست هوش: توپهای داخل محفظه!

 

تست هوش: توپهای داخل محفظه!

 

تست هوش: توپهای داخل محفظه!

 

تست هوش: توپهای داخل محفظه!

 

تست هوش: توپهای داخل محفظه!

 

تست هوش: توپهای داخل محفظه!

 

تست هوش: توپهای داخل محفظه!

 

 

پاسخ تست هوش "توپهای داخل محفظه!"

7 بار

 

تست هوش: توپهای داخل محفظه!


.

منبع :

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات