آکاایران: چیستان های جالب با جواب برای افراد باهوش

چیستان با جواب

آکاایران: چیستان با جواب برای افراد باهوش + 17 چیستان جالب با جواب

چیستان های جالب با جواب

چیستان های جالب با جواب مناسب برای باهوش در ادامه این پست آماده شده است. تعداد ۱۷ چیستان با موضوعات مختلف در پایین آورده شده است و پس از پایان سوالات چیستان ، جواب ها را آورده ایم.

چیستان ۱- او در هوا پر می زند شاد در پر زدن همتا ندارد؛ این مرغ بی آواز و بی بال دم دارد، اما پا ندارد.

چیستان ۲- حیاط در بسته، اتاق سفید کرده، قالی زرد پهن کرده؟

چیستان ۳- آن چیست که یک چشم یک شاخ دارد و همه دورش جمع می شوند؟

چیستان ۴- آن چیست که همه جا هست؛ امّا نمی توانی آن را ببینی؟

چیستان ۵- کدامیک از پرنده ها پر دارد امّا پرواز نمی کند؟

چیستان ۶- آن چیست که خودش به اندازه یک انار و قدش به اندازه یک منار است؟

چیستان ۷- می رود و سرش به سنگ می خورد؟

چیستان ۸- آن چیست که نه دست دارد و نه پا، در همه جای زمین است و نمی رود به هیچ جا؟

چیستان ۹- آن چه بچه ایست که وقتی به مادرش می رسد ناپدید می شود؟

چیستان ۱۰- کدام حیوان است که از هر طرفش نگاه کنی آدم را می درد؟

حتما بخوانید :  کتابخانه های دلپذیر در آمریکا +عکس

چیستان ۱۱- آن چیست که بی صدا زنگ می زند؟

چیستان ۱۲- آن چیست که هر چه از آن برداریم بزرگ تر می شود؟

چیستان ۱۳- چیست آن مرغ بی بال و پر؛ سرش را نبری، نگوید خبر

چیستان ۱۴- آن چیست که روز را شروع می کند و کار را تمام؟

چیستان ۱۵- به زمینش می گذاری، ساکت می شود؛ در آغوشش می گیری، فریاد می زند.

چیستان ۱۶- آن چیست که از چوب ساخته شده ، اما اره نمی شود؟

چیستان ۱۷- آن چیست که سوراخ های فراوان دارد اما آب را در خود نگه می دارد؟

چیستان با جواب

جواب ۱- بادبادک
جواب ۲- تخم مرغ
جواب ۳- تلویزیون
جواب ۴- هوا
جواب ۵- شترمرغ
جواب ۶- گلوله نخ
جواب ۷- آب
جواب ۸- خاک
جواب ۹- رودخانه
جواب ۱۰- گرگ
جواب ۱۱- آهن
جواب ۱۲- گودال
جواب ۱۳- نامه
جواب ۱۴- حرف ر
جواب ۱۵- زنگوله
جواب ۱۶- خاک اره
جواب ۱۷- اسفنج

چیستان های جالب با جواب برای افراد باهوش + ۱۷ چیستان با جواب

.

منبع :

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات