آکاایران: مجموعه: معما و تست هوش

 

به تصویر بالا زیر نگاه کنید و از ارتباط بین آنها گزینه صحیح را پیدا کنید..!

 

تست هوش:گزینه مناسب را انتخاب کنید

آکاایران: تست هوش:گزینه مناسب را انتخاب کنید

تست هوش:گزینه مناسب را انتخاب کنید

معماهای سخت با جواب

 

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

پاسخ تست هوش :
پاسخ گزینه B است.

 

تست هوش:گزینه مناسب را انتخاب کنید

تست هوش گزینه مناسب را انتخاب کنید

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته


.

منبع :

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات