تست هوش جالب حروف الفبا

آکاایران: تست هوش جالب حروف الفبا

آکاایران: در این بخش با یک تست هوش جالب و متفاوت سرگرم می شوید.

 

با توجه به شکل زیر مشخص نمایید به جای علامت سوال چه حرفی باید قرار گیرد.

 

تست هوش جالب حروف الفبا

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

جواب تست هوش:
با دقت در شکل در خواهید یافت که حروف الفبای فارسی که نقطه ندارند  از راست به چپ و همینطور در سطرهای  بعد جدول  به ترتیب نوشته شده اند.

بنابراین پاسخ می شودحرف ک

.

منبع : taknaz.ir

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات