آکاایران: دو مکعبی که در زیر مشاهده می کنید ، از هر جهت باهم برابرند ، طول تمامی ضلع های آنها یکسان است …
شما باید در یکی از مکعب ها سوراخی ایجاد کنید و آن یکی مکعب را از درونش رد کنید !!
مثلا مکعب A را سوراخ کنید و مکعب B را از درون آن رد کنید با این توضیح که مکعب B باید سالم و به راحتی از سوراخ رد شود. شما نمی توانید برای این کار از عمل انبساط و انقباض استفاده کنید یا در ساختار مکعب B دستکاری کنید.

معمای مکعب

آکاایران: | معمای مکعب

معمای مکعب

*

*

*

*

    جواب معما:
اول: سعی کنید خودتان جواب معما را پیدا کنید.
*

*

*

*

از یکی از گوشه ها سوراخی را ایجاد می کنیم …

*

*

*

*

لطفا کمی فکر کنید و با استفاده از راهنمائی های بالا جواب را حدس بزنید ، اگر موفق نشدید ، برای راهنمائی بیشتر به پایین بروید

*

*

*

*
وقتی مکعب را کمی بچرخانید متوجه خواهید شد که محیط مکعب پهناورتر به نظر می رسد …
و از یکی از گوشه ها سوراخی را ایجاد می کنیم …
در شکل زیر نحوه ایجاد این سوراخ با رنگ سبز نمایش داده شده است. اگه یه کم دقت کنید بخوبی متوجه نحوه ایجاد این سوراخ می شوید …

معمای مکعب

loading...
***
loading...
.

منبع : https:baelm.net

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات