آکاایران: تست هوش تصویری حذف شکل همراه با جواب

تست هوش تصویری، تست آی کیو، معمای سخت ، تست هوش

تست هوش تصویری

آکاایران: تست هوش تصویری حذف شکل همراه با جواب

هفت عدد شش ضلعی داریم و می خواهیم یکی از آنها را حذف کنیم. به شکل بالا با دقت نگاه کنید. هفت عدد شش ضلعی داریم و می خواهیم یکی از آنها را با دلیل منطقی حذف کنیم. به نظر شما کدام شش ضلعی باید حذف شود و دلیل شما چیست؟

 

↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
 

پاسخ تست هوش ‘یکی را حذف کنید:

شکل C

 

اشکال داده شده، دو به دو مشابهند:

A,E
B,F
D,g و بنابراین شکل C حذف خواهد شد.

 

توجه کنید که همه شکل های مشابه در اینجا، با دوران حول مرکزشان به یکدیگر تبدیل می شوند.

منبع : ihoosh.ir

تست هوش تصویری حذف شکل همراه با جواب

.

منبع : abartazeha.com

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات