آکاایران: معما و تست هوش, تست هوش تصویری کاشی های رنگی, تست هوش با جواب

تست هوش تصویری

آکاایران: تست هوش تصویری کاشی های رنگی با جواب

تست هوش تصویری کاشی های رنگی, تست هوش با جواب

در این مطلب از ابرتازه ها تست هوش کاشی های رنگی با جواب را بیان می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب با ما همراه باشید.

یک سطح کاشیکاری شده داریم. می خواهیم از بین ۹ گزینه ی داده شده، گزینه یا گزینه هایی که در این کاشیکاری بکار نرفته اند را مشخص کنیم.

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

تست هوش تصویری کاشی های رنگی

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

پاسخ تست هوش کاشی کاری و الگوهای تکراری:

گزینه های ۱، ۲ و ۵

منبع:ihoosh.ir

.

منبع : abartazeha.com

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات