آکاایران: معمای تصویری جسم فضایی چند وجهی

در این معمای تصویری می خواهیم تعداد وجه های شکل زیر را مشخص کنیم.

آیا می توانید در مدت کمتر از ۲ دقیقه محاسبه کرده و بگویید شکل بالا چند وجهی (پهلو) است؟

معمای تصویری

آکاایران: معمای تصویری جسم فضایی چند وجهی

تست هوش سخت ، معمای تصویری با جواب ، تست هوش تصویری جالب

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

تست هوش سخت

♦♦♦

♦♦♦ 

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

پاسخ معمای تصویری جسم فضایی چند وجهی :

۱۸ وجه

منبع:ihoosh.ir – بازنشر – www.abartazeha.com

.

منبع : abartazeha.com

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات