آکاایران: تست هوش تصویری با جواب برای کودکان

تست هوش تصویری با جواب

آکاایران: تست هوش تصویری با جواب برای کودکان

پیدا کردن اختلاف بین دو تصویر

تست هوش تصویری با جواب

تست هوش تصویری پیدا کردن تفاوت تصاویر

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

تست هوش تصویری

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

جواب تست ها :

شما می تونین اختلاف ها رو با دایره هایی که دور نقاط اختلاف تصاویر کشیده شده مشاهده کنید.

تست هوش تصویری با جواب

جواب تست هوش, تست هوش برای کودکان

تست هوش تصویری با جواب

تست هوش تصویری با جواب برای کودکان

.

منبع : abartazeha.com

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات