آکاایران: چیستان های جالب با جواب

چیستان های جالب با جواب, تست هوش باحال, چیستان باحال با جواب, معما و تست هوش نوین, چیستان جالب با جواب,چیستان با جواب.

چیستان های جالب

آکاایران: چیستان های جالب با جواب

۱- منظور از «خروس بیوه» چیست؟

.

۲- آن چیست درختی را که ایزد آفریده. دوده شاخه بهرش برگزیده. که به هر شاخه ای سی برگ دارد. به هر برگش دودانه میوه دارد؟

.

۳- از کسی پرسیدند: از میان تنقلات، کدامیک را دوست داری؟ پاسخ داد: راندن مرغ و مادر بره. او چه چیزی را بیشتر دوست می داشت؟

.

۴- آن چیست سفید است قند نیست ریشه دارد درخت نیست؟

.

۵- آن چیست که خون سیا را می خورد ولی راه سفید می رود ؟ ؟ ؟

.

۶- آن چیست که همانند سه دکان تو در تو که اولی همانند چرم فروشی ، دومی همانند پرده فروشی و سومی همانند یاقوت فروشی ؟ ؟ ؟

.

۷- آن چیست که یکی است و همیشه با تو است؟

.

۸- نه دست دارد، نه پا دارد، از همه جا خبر دارد!

.
۹- آن چیست به قدر یک گلابی ست. هم سرخ وسفید و سبز و آبی ست. مه نیست ولی چو ماه روشن. بی جان بود و ستاندار جان. محفوظ همیشه درحبابی ست؟

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

چیستان های جالب با جواب

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

پاسخ چیستان ها:

۱- منظور از خروس بیوه همان «خرس» است، زیرا خروس بی «و» یعنی فاقد واو خرس می شود.

.

۲- سال ماه شب و روز

.

۳- او «کشمش» را بیشتر دوسن می داشت؛ زیرا راندن مرغ «کیش» و مادر بره «میش» است که به اصطلاح عوام «کیشمیش» و به اصطلاح علمی «کشمش» خواهد شد .

.
۴- دندان

.

۵- قلم نی

.
۶- انـــار

.
۷- خدا

.

۸- باد

.

۹- لامپ

سایر مطالب :

چیستان های جالب با جواب, تست هوش باحال, چیستان باحال با جواب, معما و تست هوش نوین, چیستان جالب با جواب,چیستان با جواب.

.

منبع : abartazeha.com

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات