آکاایران: آیا میتوانید معمای مکعب جادویی را حل کنید؟

معمای بسته شدن مکعب

آیا میتوانید معمای مکعب جادویی را حل کنید؟

اختصاصیآکا ایران: 

در تصویر زیر تعداد مربع در کنار هم داریم که تشکیل یه مکعب خواهند داد . میخواهیم این مربع ها را تا بزنیم و یه مکعب ایجاد کنیم. وقتی این تصویر را تا بزنیم کدام یک از مکعب ها 1 تا 4 ایجاد خواهد شد ؟

 

 

معمای بسته شدن مکعب

آکاایران: معمای بسته شدن مکعب

 *****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

 جواب معما

مکعب شماره یک

 

فرشته آقامیری

منبع :

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات