آکاایران: وب ها:در این فسمت از تست هوش ما برای شما معما ریاضی یا بازی ریاضی اماده کرده ایم,شما باید وزن سگ ,گربه و خرگوش را حساب کنید به این صورت که با یک ترازو بصورت ترکیبی وزن این ۳ را برای ما بگوید؟؟(حیوانات رو باید دو به دو وزن کنید)

معمای ریاضی

آکاایران: تست هوش:معمای ریاضی

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.

..

..

پاسخ تست هوش:

اگر زرنگ باشید به راحتی میشه حساب کرد یعنی به این صورت که جمع وزن سه مرحله، به عدد ۵۴ (۵۴=۲۰+۱۰+۲۴) می رسیم. پس با نصف کردن این عدد، مجموع وزن سگ، گربه و خرگوش می شود.

۲۷kg

منبع :

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات