آکاایران: تصور کنید یک گودال تقریبا بزرگ، را درست کرده ایم. بعد از کنده کاری ها ابعاد این گودال به صورت ۴/۲ متر (چهار و دو دهم) و به عرض ۳/۴ متر (سه و چهار دهم) می باشد. حالا باید اندازه ی خاک درون این گودال را محاسبه کنید. فراموش نکنید که روش محاسبات نیز مهم می باشند. این تست هوش گودال برای کودکان و نوجوانان بکار می رود

معمای گودال و خاک برای تیزهوشان

آکاایران: معمای گودال و خاک برای تیزهوشان

|

|

|

|

|

|
|
|

|

|

|

|
|

پاسخ معما: دوست عزیز اگر قرار بود در این گودال خاک باشد که اسم آن را نمی توانسیم گودال بگذاریم! در این گودال هیچ خاکی وجود ندارد.

منبع :

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات