تست هوش تصویری

آکاایران: تفاوت ها را بیابید (تست هوش تصویری)

آکاایران: تفاوت ها را بیابید (تست هوش تصویری)

 

پیدا کردن اختلاف تصاویر, بازی اختلاف تصاویر

 

تست هوش تصویری

تست هوش تصویری, تفاوت ها را بیابید

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

 

جواب تست هوش:

 

تست هوش تصویری

معمای تصویری, تفاوت ها را پیدا کن

 

تست هوش تصویری

معمای تفاوت ها و شباهت ها, تست هوش تصویری

 

مرتبط با تست هوش :

تعداد مربع ها را بیابید (معما)

چند رنگ در این تصویر می بینید؟ (تست هوش)

چیستان های جالب و خواندنی جدید

مربع بعدی کدام است؟ (تست هوش)

دزدی در روز برفی (معما)

 

منبع :

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات