آکاایران: تست هوش بسیار سخت برای تیزهوشان

آکاایران به عکس نگاهکنید وسعی کنید شخص موجود در عکس را پیداکنید

به گزارش آکاایران فقط ۱۲۰ ثانیه (۲ دقیقه) بیشترادامه ندهید زیرا تیز هوش نیستید

.

.

.

.

جواب پایین صفحه است

:چند بار سعیکنید قبل ازاینکه جواب را ببینید

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

نتونستی پیداش کنی؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اشکال نداره،رفته زیر آب.

اومد بیرون،خبرت میکنم

منبع: ایساتیس

منبع : ایران مطلب

منبع :

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات