آکاایران: تست تمرکز جالب

آکاایران معما و تست هوش,تست تمرکز جالب،عدد ۱۰۰۰ رو فرض کنید. ۴۰ رو به اون اضافه کنید. حاصل رو با ۱۰۰۰ دیگر جمع کنید. عدد ۳۰ رو به جواب اضافه کنید. با ۱۰۰۰ دیگر جمع کنید. حالا ۲۰ تا دیگر به حاصل جمع،اضافه کنید.با ۱۰۰۰ تای دیگر جمع کنید و نهایتاً ۱۰ تا دیگر به حاصل اضافه کنید.  

این جمع را با باید با ذهنتان انجام دهید، نه با ماشین حساب.

به گزارش آکاایران

↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓


پاسخ:

فکر میکنی جواب ۵۰۰۰ شده؟

جواب درست ۴۱۰۰

منبع : yasermoama.blogfa.com

منبع : ایران مطلب

منبع :

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات