آکاایران: در این تست هوش جالب شما باید دو تصویر زیر را به دقت نگاه کنید و بگویید که چه تفاوت هایی بین عکس اول و دوم وجود دارد . برای به چالش کشیدن ذهن و هوش خود با آکا ایران همراه باشید.

 تست هوش تفاوت ها را بیابید- 15شهریور

 تست هوش تفاوت ها را بیابید- 15شهریور

 تست هوش تفاوت ها را بیابید- 15شهریور

بازی تفاوت عکس ها

 

 تست هوش تفاوت ها را بیابید- 15شهریور

بازی تفاوت ها را بیابید

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

پاسخ تست هوش تصویری تفاوت ها را بیابید:

 تست هوش تفاوت ها را بیابید- 15شهریور

 پیدا کردن تفاوت ها

 تست هوش تفاوت ها را بیابید- 15شهریور

 

 تست هوش تفاوت ها را بیابید- 15شهریور

بازی پیدا کردن تفاوت ها

 

 تست هوش تفاوت ها را بیابید- 15شهریورگردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات