تست هوش تصویری

آکاایران:  در این بخش از سایت آکاایران برای شما جدیدترین تست هوش تصویری را آماده کرده ایم، با ما همراه باشید.

تست هوش و معما

1) تست هوش

تست هوش تصویری

2) تست هوش شماره

تست هوش تصویری

 

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

پاسخ تست هوش چه عددی باید به جای علامت سؤال قرار بگیرد:

1) تست هوش

پاسخ تست هوش : ۱۵

برگ ردیف اول= ۵ / کرم = ۳ / سیب = ۹

برگ ردیف آخر = ۶

۵ + ۵ + ۵ = ۱۵

۳ + ۳ + ۳ = ۹

۹ + ۱۲ + ۹ = ۳۰

(۳ × ۹) - ۱۲ = ۱۵

دقت کنید که در ردیف سوم روی یکی از سیب ها یک کرم و در ردیف آخر روی سیب و برگ یک کرم وجود دارد و تعداد برگ های ردیف آخر ۶ عدد است .

2) تست هوش 

پاسخ تست هوش: 26

عدد کرم = طول کرم / ساعت = عددی که نشان میدهد / هر گل = 2

دقت کنید که در ردیف های یک تا سه، روی سر هر کرم یک گل هست اما در ردیف آخر وجود ندارد و در عوض طول کرم ردیف آخر 6 است

 6 + (4×5) = 26

 



گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات