پرسش 1

این پنج قطعه را بدون این‌که همپوشانی داشته باشند در کنار هم قرار دهید تا تصویر نهایی به شکل یک مثلث متساوی الاضلاع باشد.

معمای ریاضی

پرسش 2

به نظر شما کدامیک از این مارپیچ‌ها مساحت بیشتری دارد؟

 

معمای ریاضی

پرسش 3

پنج سال پیش سن من 3 برابر سن خواهر کوچکم بود. اما اکنون سن من 3 برابر سن خواهرم است. من چند ساله هستم؟

 

معمای ریاضی

 

*

*

*

*

*

*

*

*

 

پاسخ 1

می‌توانید به این صورت قطعات را بدون این‌که همپوشانی داشته باشند در کنار هم قرار دهید تا تصویر نهایی به شکل یک مثلث متساوی الاضلاع باشد.

 

معمای ریاضی

پاسخ 2

با توجه به آنچه در شکل می‌بینید، مارپیچ A30 واحد، مارپیچ B 34 واحد و مارپیچ C 27 واحد است. بنابراین مارپیچ B بزرگ تر است.

 

معمای ریاضی

پاسخ 3

پنج سال پیش (5-y)=(5-x)5

y=20-5x

امروز 3X=Y

در نتیجه شما 30 ساله هستید و خواهرتان 10 سال سن دارد.

 

معمای ریاضی

 

منبع:jamejamonline


گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات