پرسش 1

در هر یک از قسمت‌های رنگی‌شکل، عددی از یک تا 6 قرار دهید به گونه‌ای که اعدادی که در قسمت‌های همرنگ و همچنین اعدادی که در یک دایره قرار می‌گیرد، تکراری نباشد.

معمای ریاضی

پرسش 2

اگر بخواهید تنها با استفاده از دو ظرفی که در شکل می‌بینید، پنج لیتر آب را در ظرفی بریزید کدامیک از ظرف‌ها را انتخاب می‌کنید و به چه ترتیبی این کار را انجام می‌دهید؟

معمای ریاضی

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

 

پاسخ 1

اگر اعداد را مانند آنچه در شکل می‌بینید در قسمت‌های رنگی بگذارید در قسمت‌هایی که همرنگ است اعدادی از 1 تا 6 قرار گرفته و اعدادی که در یک دایره قرار دارند نیز تکراری نخواهد بود.

معمای ریاضی

پاسخ 2

اگر به ترتیب آنچه در شکل می‌بینید عمل کنید می‌توانید تنها با استفاده از 2 تا از ظرف‌ها 5 لیتر آب را در ظرفی بریزید.

معمای ریاضی

 

منبع:farsnews.com


گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات