در این بخش از سایت آکاایران معماهای چوب کبریتی را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

پرسش 1

در این تصویر2 تا از چوب کبریت ها را جابجا کنید تا در تصویر به جای 2 مربع، 3 مربع داشته باشیم.

معمای چوب کبریت

 

پرسش 2

آیا می توانید به کمک 4 چوب کبریت این شکل را به دو قسمت یک شکل و یک اندازه تبدیل کنید؟

معمای چوب کبریت
 
 
پرسش 3:
با جابجا کردن تنها دو چوب کبریت ، کاری کنید که این پنج مربع ، چهار مربع هم اندازه شوند و هیچ چوب کبریتی اضافه نماند
معمای چوب کبریت
 
پرسش 4:

در این شکل 10 مثلث هم اندازه می بینید. با حذف 4 چوب کبریت، این شکل را طوری قرار دهید که در

شکل 4 مثلث باقی بماند.

معمای چوب کبریت

 

پرسش 5:

در این تصویر ۲۴ چوب کبریت در کنار هم قرار گرفته اند. با جابه جایی ۸ تا از چوب کبریت ها تصویر را طوری تغییر دهید که فقط ۲ مربع در تصویر باقی بماند.

معمای چوب کبریت

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

جواب معماها

پاسخ 1

با جابجایی 2 تا از چوب کبریت ها تصویر طوری تغییر می کند که در آن به جای 2 مربع، 3 مربع داریم.

معمای چوب کبریت

 

پاسخ 2

اگر چوب کبریت ها را به این ترتیب در تصویر قرار دهید ، تصویر به دو قسمت هم اندازه و هم شکل تبدیل می شود.

معمای چوب کبریت

 

پاسخ 3

معمای چوب کبریت

 

پاسخ 4

معمای چوب کبریت

 

پاسخ 5

معمای چوب کبریت

منبع: just riddles and more

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
معمای تصویری جابجایی چوب کبریت

معمای تصویری جابجایی چوب کبریت

آکاایران: معمای تصویری جابجایی چوب کبریت آکاایران: معمای تصویری جابجایی چوب کبریت با جابجابی فقط ۳ چوب کبریت ۴ مربع بسازید. توجه کنید نباید چوب
تست هوش:معمای چوب کبریتی

تست هوش:معمای چوب کبریتی

آکاایران: مجموعه: معما و تست هوش آکاایران: تست هوش:معمای چوب کبریتی تست هوش تصویری با جواب   یک چوب کبریت را جابجا کنید
تست هوش (معمای چوب کبریت)

تست هوش (معمای چوب کبریت)

آکاایران: تست هوش (معمای چوب کبریت) آکاایران:   یک تست هوش عالی و سرگرم کننده شانزده چوب کبریت داریم که تشکیل پنج مربع هم اندازه داده اند
معمای جابجایی چوب کبریت

معمای جابجایی چوب کبریت

آکاایران: معمای جابجایی چوب کبریت آکایران :معمای جدید, تست هوش تصویری بنا به گزارش آکاایران : با جابجابی فقط 3 چوب کبریت 4 مر
معمای چوب کبریت

معمای چوب کبریت

شانزده چوب کبریت داریم که تشکیل پنج مربع هم اندازه داده اند شما باید با جا به جا کردن فقط دو چوب کبریت از بین شانزده چوب کبریت موجود این پنج مربعی ک
صفحه 1 از 1
تبلیغات