معما:
دو مکعبی که در زیر مشاهده می کنید ، از هر جهت باهم برابرند ، طول تمامی ضلع های آنها یکسان است ...
شما باید در یکی از مکعب ها سوراخی ایجاد کنید و آن یکی مکعب را از درونش رد کنید !!
 مثلا مکعب A را سوراخ کنید و مکعب B را از درون آن رد کنید با این توضیح که مکعب B باید سالم و به راحتی از سوراخ رد شود. شما نمی توانید برای این کار از عمل انبساط و انقباض استفاده کنید یا در ساختار مکعب B دستکاری کنید.

 

معمای عبور دادن مکعب

 

معمای عبور دادن مکعب

*

*

*

*

    جواب معما:
    اول: سعی کنید خودتان جواب معما را پیدا کنید.
*

*

*

*

 از یکی از گوشه ها سوراخی را ایجاد می کنیم ...

 *

*

*

*

لطفا کمی فکر کنید و با استفاده از راهنمائی های بالا جواب را حدس بزنید ، اگر موفق نشدید ، برای راهنمائی بیشتر به پایین بروید

*

*

*

*
 وقتی مکعب را کمی بچرخانید متوجه خواهید شد که محیط مکعب پهناورتر به نظر می رسد ...
و از یکی از گوشه ها سوراخی را ایجاد می کنیم ...
در شکل زیر نحوه ایجاد این سوراخ با رنگ سبز نمایش داده شده است. اگه یه کم دقت کنید بخوبی متوجه نحوه ایجاد این سوراخ می شوید ...

 

معمای عبور دادن مکعب

 
منبع:vase2.comگردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات