در این بخش از سایت آکاایران معماهای ریاضی را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

پرسش 1

چگونه می توانید 5 مستطیل رنگی کنار هر یک از مربع ها را به گونه ای که همپوشانی نداشته باشند در داخل مربع ها قرار دهید.

معمای ریاضی

 

پرسش 2

در یک جدول مربعی شکل اعداد 1 تا N به ترتیب صعودی در ردیف های افقی در کنار هم قرار گرفته اند. اگر این شکل بخشی از جدول باشد، ابعاد جدول را چگونه محاسبه می کنید.

معمای ریاضی

 

پرسش 3

در چه ساعتی در فاصله زمانی بین 12 ظهر تا 1 بعد از ظهر، دو عقربه ای که ساعت و دقیقه را نشان می دهند با زاویه ای 180 درجه نسبت به هم قرار می گیرند؟

معمای ریاضی

 

 پرسش 4

به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد؟

معمای ریاضی

 

پرسش 5:

با توجه به منطقی که در سری شکل های فوق وجود دارد، گزینه پنجم را بیابید.

معمای ریاضی

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پاسخ 1:

اگر مستطیل ها را به این شکل در داخل مربع ها قرار دهید همپوشانی نخواهند داشت.

معمای ریاضی

 

پاسخ 2:

اگر این شکل بخشی از جدول باشد جدول اعداد، مربعی به ابعاد 5×5 است.

معمای ریاضی

پاسخ 3:

در فاصله بین ساعت 12:32:43 و 12:32:44 عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار با زاویه 180 درجه نسبت به هم قرار می گیرند.

معمای ریاضی

 پاسخ 4:

76-38=38
38/2=19
یکی از اعداد 19 است.
19+38=57
عدد دیگر 57 است.
57/19=3
بنابراین جواب سوال عدد 3 است.

 

پاسخ 5:

گزینه E
 
همانطور که مشاهده می کنید، با حذف حاشیه مربع ها، به اعداد انگلیسی دست پیدا می کنیم. 
 

معمای ریاضی

منبع:jamejamonline

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
معمای ریاضی: مصافحه در جلسه!

معمای ریاضی: مصافحه در جلسه!

آکاایران: مجموعه: معما و تست هوش آکاایران: معمای ریاضی: مصافحه در جلسه! معما همراه با جواب   در یک جلسه که با حضور 12 نفر
معمای ریاضی درصد مساحت رنگی

معمای ریاضی درصد مساحت رنگی

آکاایران: مجموعه: معما و تست هوش   یک 10 ضلعی منتظم داریم و همانطور که در شکل مشخص شده، بخش از آن رنگ شده است. مساحت قسمت رنگی
معمای بازی با ریاضی ویژه نابغه ها

معمای بازی با ریاضی ویژه نابغه ها

آکاایران: معمای بازی با ریاضی ویژه نابغه ها آکاایران: تست هوش با ریاضی    معمای بازی با ریاضی ویژه افرادی است که نابغه و زرنگ هستند .   
معمای ریاضی پیدا کردن قاتل با جواب

معمای ریاضی پیدا کردن قاتل با جواب

آکاایران: معما با جواب, معمای ریاضی پیدا کردن قاتل , معما و تست هوشآکاایران: معمای ریاضی پیدا کردن قاتل با جواب معما با جواب, معمای ریاضی مظنونین به
معمای ریاضی تعداد طوطی و قفس با پاسخ

معمای ریاضی تعداد طوطی و قفس با پاسخ

آکاایران: معما و چیستان با جواب, معمای ریاضی, معمای ریاضی تعداد طوطی و قفسآکاایران: معمای ریاضی تعداد طوطی و قفس با پاسخ معما و چیستان با جواب, معما
صفحه 1 از 4
تبلیغات