معمای یک چوب کبریت و اتاق سرد

    معما:
    اگر تنها یک کبریت داشته باشید و وارد یک اتاق سرد و تاریک شوید که در آن یک بخاری نفتی ، یک چراغ نفتی و یک شمع باشد ...

    اول کدامیک را روشن میکنید؟

*

*

*

*

*

  جواب معما:
    اول: سعی کنید خودتان جواب معما را پیدا کنید.


*

*

*

*

*

جواب معمای یک چوب کبریت و اتاق سرد

 *

*

*

*

*

اول باید کبریت را روشن کنید !!

تا اول کبریت را روشن نکنید که نمی توانید یکی از اونها را روشن کنید ...

 

منبع:vase2.com
منبع:

گردآوری پرتال اکاایران
گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات