پرستارها زیر مشت و لگد!! عکس معنادار

آکاایران: پرستارها زیر مشت و لگد!! +عکس معنادار

آکاایران: پرستارها زیر مشت و لگد!! +عکس معنادار
افزایش برخوردهای خشونت آمیز پزشکان با پرستاران
روزگار پرستارها
در حاشیه افزایش برخوردهای خشونت آمیز پزشکان با پرستاران!
این پرستارهای کتک خور!

پرستارها زیر مشت و لگد!! +عکس معنادار

 پرستارها زیر مشت و لگد!! عکس معنادار

روزنامه وقایع اتفاقیه

گرداوری:آکا ایران

.

منبع :

گردآوری توسط بخش کاریکاتور و تصاویر طنز سایت آکا
تبلیغات