تفاوت آدم پولدار با آدم فقیر + کاریکاتور


تفاوت آدم پولدار با آدم فقیر + کاریکاتور

کاریکاتوری از تفاوت یک آدم پولدار و یک آدم فقیر و بی پول ، تفاوت آنها در این تصویر شاید جزیی و شاید با نگاه اول قابل تشخیص نباشد ولی در واقعیت زمین اند و آسمان این دو .


کاریکاتوری از تفاوت یک آدم پولدار و یک آدم فقیر

تفاوت آدم پولدار با آدم فقیر + کاریکاتور

تفاوت آدم پولدار با آدم فقیر + کاریکاتور 4.2/5 79
منبع : rubiker.ir
گردآوری توسط بخش کاریکاتور و تصاویر طنز سایت آکا
تبلیغات