حافظ

آکاایران: شعر جالب دزدی حافظ از یزید ابن معاویه !!

آکاایران: نازوب، میگویند یزید ابن معاویه شاعر بود و اشعاری سروده است، برخی بر این باورند که مصراع بیت اول شعر حافظ اولین غزل دیوان او از یزید اقتباس شده است. بیتی که به یزید منتسب کرده اند چنین است:

 
أنا المسموم ما عندی بتریاقٍ ولا راقٍ
أدر کأسا ونا ولها ألا یا أیها الساقی
( من مریض و مسموم عشق شدم و تریاق، داروی آن را ندارم. پس ای ساقی جام شراب را بگردان و به من بده. )

 
و غزل حافظ این چنین:
الا یا ایّها السّاقی ادر کاساً ونا ولها
که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکلها
مرتضی مطهری و شهریار شاعر معاصر از جمله افرادی هستند که این بیت را منتسب به یزید بن معاویه دانسته اند. کاتبی

نیشابوری نیز در این باره چنین گفته است:
عجب در حیرتم از خواجه حافظ
به نوعی کَش خرد زان عاجز آید
چه حکمت دید در شعر یزید او
که در دیوان نخست از وی سراید
اگر چه مال کافر بر مسلمان
حلال است و در او قیلی نشاید
ولی از شیر عیبی بس عظیم است
که لقمه از دهان سگ رباید

منیع:
عرفان حافظ؛ مجموع ۵ کنفرانس سال ۱۳۵۰ در دانشکدهٔ الهیات و معارف دانشگاه تهران
حافظ به روایت شهریار، به اهتمام ابوالفضل علی محمدی، دکتر حسن ذوالفقاری، نشر چشمه، چاپ اول
محمد جواد نجفی، ستارگان درخشان


.

منبع :

گردآوری توسط بخش حکایات خواندنی و حکایات جالب سایت آکا
تبلیغات