در سختی چه کسی زنده می ماند؟ (حکایت)

آکاایران: در سختی چه کسی زنده می ماند؟ (حکایت)

آکاایران: در سختی چه کسی زنده می ماند؟ (حکایت)

دو نفر از اهالى خراسان ، با هم به سفر رفتند، یکى از آنها ضعیف بود و هر دو شب ، یکبار غذا مى خورد، دیگرى قوى بود و روزى سه بار غذا مى خورد، از قضاى روزگار در کنار شهرى به اتهام اینکه جاسوسى دشمن هستند، دستگیر شدند، و هر دو را در خانه اى زندانى نمودند، و در آن زندان را با گل گرفتند و بستند، بعد از دو هفته معلوم شد که جاسوس ‍ نیستند و بى گناهند. در را گشودند، دیدند قوى مرده ، ولى ضعیف زنده مانده است ، مردم در این مورد تعجب نمودند که چرا قوى مرده است ؟!

طبیب فرزانه اى به آنها گفت : اگر ضعیف مى مرد باعث تعجب بود، زیرا مرگ قوى از این رو بود که پرخور بود، و در این چهارده روز، طاقت بى غذایى نیاورد و مرد، ولى آن ضعیف کم خور بود، مطابق عادت خود صبر کرد و سلامت ماند.

 

در سختی چه کسی زنده می ماند؟ (حکایت)
3 حکایت دلپذیر از گلستان سعدی
در سختی چه کسی زنده می ماند؟ (حکایت)
5 حکایت دلپذیر از کتاب فیه ما فیه
در سختی چه کسی زنده می ماند؟ (حکایت)
حکایت چقدر خدا داری؟
در سختی چه کسی زنده می ماند؟ (حکایت)
پند های حکیمانه لقمان به پسرش
در سختی چه کسی زنده می ماند؟ (حکایت)
حکایت کوهنورد و ایمانش به خدا
در سختی چه کسی زنده می ماند؟ (حکایت)
داستان جالب شاهین و چنگیز خان مغول
در سختی چه کسی زنده می ماند؟ (حکایت)
حکایت راز دلت را به زن نگو
در سختی چه کسی زنده می ماند؟ (حکایت)
حکایت درس بهلول به شیخ جنید
در سختی چه کسی زنده می ماند؟ (حکایت)
حکایت جالبی از آهو و الاغ ها
در سختی چه کسی زنده می ماند؟ (حکایت)
بهترین خیاط دنیا (داستانک)
در سختی چه کسی زنده می ماند؟ (حکایت)
حکایت همسر سقراط
.

منبع : talab.org

گردآوری توسط بخش حکایات خواندنی و حکایات جالب سایت آکا
تبلیغات