دلنوشته عاشقانه

آکاایران: دلنوشته عاشقانه نگاهتان بدجور ما را هوایی می کند

آکاایران: دلنوشته عاشقانه نگاهتان بدجور ما را هوایی می کند

جناب تقصیر ما کـه نیــست
نگاهــتان بدجــور ما را هــوایی می کند
اخــم هــای شیــرینــتان
تپــش هــای قــلب کوچــکمان را روی هزار می برد
توی جمع زیرزیرکی نگاه کردنتان ،
و چشم غره هایی که گه گاه نثارمان میکنی
که خانم حواستان کجاست روسری تان کمی کنار رفته،
توصیه میکنم این گونه وحشتناک زیبا نخند ،
حالی به حالی می شویم ،از خود بی خود می شویم . . .
دیوانه می شویم ،لپ هایمان گل می اندازد
یک هو دیدین پریدیم توی بغلتان آبرویمان رفت زبانم لال ،
اصلا جناب بیا و بیفت به جانم ،مثل درد بی درمان تمام قلبم را تسخیر کن
این حال خراب فقط با یک دوستت دارم آن هم با صدای بم شما خوب می شود …

.

منبع : niksho.com

گردآوری توسط بخش حکایات خواندنی و حکایات جالب سایت آکا
تبلیغات