یه مرد باید . . .

آکاایران: یه مرد باید . . .

آکاایران: یه مرد باید . . .

زن ها زنونه فکر می کنند، حسودها حسودانه.

تنگ نظرها، تنگ نظرانه فکر می کنند، نامردها هم، نامردانه.

اما مردها…

مردها، مردانه فکر می کنند و مردانه رفتار می کنند.

یه مرد، زود عصبانی میشه اما زود هم یادش میره.

یه مرد، زود عاشق میشه اما وفادار می مونه.

یه مرد، یه چتره برای خانواده، یه دلخوشیه، مثل یه آغوشه.

یه مرد سخت می بخشه، اما وقتی بخشید، مردونه می بخشه.

یه مرد یه محافظه برای خانوادش، ناموسش، مثل حس امنیت.

یه مرد اشک نمیریزه…

اما اگه اشک بریزه، اگه تنش خورد بشه و غرورش بشکنه آه نمی کشه.

چون میدونه اگه آه بکشه، دنیا تو آتیش آه اون می سوزه.

یه مرد افتخارش بدن و اندامش نیست!

پول و سرمایه نیست!

سرمایه اش، خانوادشه، اون کسی هست که عاشقشه.

یه مرد سرت داد می زنه، باهات جر و بحث می کنه چون براش مهمی، چون بی تفاوت نیست.

زنونه فکر نکنید چون یه مرد چشمش پاکه، خیره به کسی نمیشه…

شناختن یه مرد، فکر مردونه می خواد.

باید مرد باشی تا بفهمی…

مرد بودن بهای سنگینی دارد.

.

منبع : niksho.com

گردآوری توسط بخش حکایات خواندنی و حکایات جالب سایت آکا
تبلیغات