عکس / دوستی عجیب مرد و گله شیرها

آکاایران: عکس / دوستی عجیب مرد و گله شیرها

آکاایران: کوین ریچاردسون، پژوهشگر رفتارشناسی جانوران اهل آفریقای جنوبی ﺍست. او در آفریقای جنوبی توسط یک گله شیر به عنوان عضوی از گله پذیرفته شده و با آنها زندگی می‌کند. تلاش ﺍصلی ریچاردسون، به تعبیر دﺍنشمندﺍن، فرﺍ‌هم کردن ﺍمکان ﺁشتی بین جانوران وحشی و دنیای ﺍنسان‌ها است.

در دو دهه اخیر جمعیت شیرها در قاره آفریقا با کاهشی 40 درصدی مواجه شده و تعدادشان به 20.000 راس شیر رسیده است.
 
کوین ریچاردسون، 42 ساله، صاحب دو فرزند است و مدیریت 31 شیر را در یک منطقه محافظت شده در شمال پرتوریا، پایتخت آفریقای جنوبی، بر عهده دارد. کوین می‌گوید اکثر شیرها در شرایطی نجات داده شدند که قرار بود «هدف تیراندازی مشتری‌ها قرار بگیرند.»
 
علاوه بر شکار غیر مجاز، برخی از باورهای سنتی نیز موجب افزایش کشتار شیرهای آفریقایی شده است. برای مثال، برخی معتقدند که استخوان شیر در درمان سنتی کاربرد دارد که همین امر موجب افزایش محسوس کشتار شیرها شده است.
 
کوین در ادامه می‌گوید: «باید خیلی خوب مراقب این گربه‌های بزرگ بود زیرا احساسشان را آشکارا به شما می‌گویند. رابطه من با شیرها صرفا برای بهبود کیفیت زندگی آن‌ها است. تا جایی که بتوانم مواظبشان خواهم بود.»

 
عکس / دوستی عجیب مرد و گله شیرها
عکس / دوستی عجیب مرد و گله شیرها
عکس / دوستی عجیب مرد و گله شیرها
عکس / دوستی عجیب مرد و گله شیرها
عکس / دوستی عجیب مرد و گله شیرها
عکس / دوستی عجیب مرد و گله شیرها

 

.

منبع :

گردآوری توسط بخش حکایات خواندنی و حکایات جالب سایت آکا
تبلیغات