ای هدهد صبا به سبا می فرستمت,ای هدهد صبا به سبا می فرستمت تفسیر,معنی ای هدهد صبا به سبا می فرستمت

فال حافظ ای هدهد صبا به سبا می​فرستمت

 

ای هدهد صبا به سبا می فرستمت,ای هدهد صبا به سبا می فرستمت تفسیر,معنی ای هدهد صبا به سبا می فرستمت

ای هدهد صبا به سبا می​فرستمت

بنگر که از کجا به کجا می​فرستمت

حیف است طایری چو تو در خاکدان غم

زین جا به آشیان وفا می​فرستمت

در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست

می​بینمت عیان و دعا می​فرستمت

هر صبح و شام قافله​ای از دعای خیر

در صحبت شمال و صبا می​فرستمت

تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب

جان عزیز خود به نوا می​فرستمت

ای غایب از نظر که شدی همنشین دل

می​گویمت دعا و ثنا می​فرستمت

در روی خود تفرج صنع خدای کن

کآیینه خدای نما می​فرستمت

تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند

قول و غزل به ساز و نوا می​فرستمت

ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت

با درد صبر کن که دوا می​فرستمت

حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر توست

بشتاب هان که اسب و قبا می​فرستمت

 

اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ:

در انجام کار تاخیر جایز نیست. لطف همگان شامل حال توست. به تعهداتی که داده ای حتما عمل کن که این خود فرجی برای رسیدن به حاجاتت می باشد. رنج هایی که متحمل می شوی بی جواب نمی ماند. در وفای به عهد نیز سرآمد خاص و عام هستی. حیف نیست که به خاطر مسائل کوچک غم به دلت راه دهی.

تفسیر  فال حافظ 2:

صبر و تحمل داشته باش. به زودی لطف خدا شامل حال تو می گردد و از اندوه و حسرت نجات پیدا می کنی. دیدار با دوست و محبوب چندان دور نیست و به زودی به آرزوی خود می رسی.

ای هدهد صبا به سبا می فرستمت,ای هدهد صبا به سبا می فرستمت تفسیر,معنی ای هدهد صبا به سبا می فرستمت

فال حافظ ای هدهد صبا به سبا می​فرستمت

اختصاصی آکاایران

گردآوری توسط بخش غزلیات حافظ سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات