ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست,ماهم این هفته برون رفت وبه چشمم سالیست تعبیر,تفسیر ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست

فال حافظ ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست

 

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست,ماهم این هفته برون رفت وبه چشمم سالیست تعبیر,تفسیر ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست

حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالیست

مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او

عکس خود دید گمان برد که مشکین خالیست

می​چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش

گر چه در شیوه گری هر مژه​اش قتالیست

ای که انگشت نمایی به کرم در همه شهر

وه که در کار غریبان عجبت اهمالیست

بعد از اینم نبود شائبه در جوهر فرد

که دهان تو در این نکته خوش استدلالیست

مژده دادند که بر ما گذری خواهی کرد

نیت خیر مگردان که مبارک فالیست

کوه اندوه فراقت به چه حالت بکشد

حافظ خسته که از ناله تنش چون نالیست

 

اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ:

زیاد عجله می کنی، هر چند که همه می دانند چه روزهای سختی را پشتسر می گذاری. همگان ظاهر را می بینند پس برای حفظ آبرو ظواهر را حفظ ک. بسیار بی تجربه ای اما ادعای با تجربه بودن می کنی. کاری نکن که انگشت نما شوی، تو جوهر خوبیبرای کار داری همین مسئله باعث م شود تو به مراد برسی و تن خسته ات التیام پیدا کند.

تفسیر فال حافظ2 :

انتظار شما طولانی شده است اما نا امید نباش زیرا انتظارت به پایان خواهد رسید و به مطلوب خود خواهی رسید. 

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست,ماهم این هفته برون رفت وبه چشمم سالیست تعبیر,تفسیر ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست

فال حافظ ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست

اختصاصی آکاایران

گردآوری توسط بخش غزلیات حافظ سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات