خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست,خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست شجریان,خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست تفسیر

فال حافظ خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

 

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست,خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست شجریان,خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست تفسیر 

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست

هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار

کس را وقوف نیست که انجام کار چیست

پیوند عمر بسته به موییست هوش دار

غمخوار خویش باش غم روزگار چیست

معنی آب زندگی و روضه ارم

جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست

مستور و مست هر دو چو از یک قبیله​اند

ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست

راز درون پرده چه داند فلک خموش

ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست

سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست

معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست

زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست

تا در میانه خواسته کردگار چیست

 

اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ:

از روزگار انتظار بی اندازه داری و مرتب گله می کنی. زیاد شکایت نکن. حوادثی برایت اتفاق می افتد تا امتحان شوی. غم دنیا را نخور اینها همه خواست خداوند است پس از روزهای خوش زندگیت نهایت استفاده را بکن و از آنلذت ببر و قدر نعمت های خدا را بدان.

تفسیر فال حافظ 2:

دم را غنیمت بدان و قانع باش. هیچکس نمیداند که عاقبت کار چیست. هرچه خدا بخواهد همان می شود. غم و اندوه برای دنیا کاری عبث و بیهوده است و بر سختی زندگی می افزاید. 

 

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست,خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست شجریان,خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست تفسیر

فال حافظ خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

اختصاصی آکاایران

گردآوری توسط بخش غزلیات حافظ سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات