می خواه و گل افشان کن از دهر چه می جویی,غزل 495 حافظ,غزل 495

تعبیر فال حافظ می خواه و گل افشان کن از دهر چه می جویی


می خواه و گل افشان کن از دهر چه می جویی,غزل 495 حافظ,غزل 495

می خواه و گل افشان کن از دهر چه می جویی این گفت سحرگه گل بلبل تو چه می گویی
مسند به گلستان بر تا شاهد و ساقی را لب گیری و رخ بوسی می نوشی و گل بویی
شمشاد خرامان کن و آهنگ گلستان کن تا سرو بیاموزد از قد تو دلجویی
تا غنچه خندانت دولت به که خواهد داد ای شاخ گل رعنا از بهر که می رویی
امروز که بازارت پرجوش خریدار است دریاب و بنه گنجی از مایه نیکویی
چون شمع نکورویی در رهگذر باد است طرف هنری بربند از شمع نکورویی
آن طره که هر جعدش صد نافه چین ارزد خوش بودی اگر بودی بوییش ز خوش خویی
هر مرغ به دستانی در گلشن شاه آمد بلبل به نواسازی حافظ به غزل گویی
گردآوری توسط بخش غزلیات حافظ سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات