ای دل گر از آن چاه زنخدان به درآیی  

تعبیر فال حافظ ای دل گر از آن چاه زنخدان به درآیی 

 

ای دل گر از آن چاه زنخدان به درآیی

ای دل گر از آن چاه زنخدان به درآیی هر جا که روی زود پشیمان به درآیی
هش دار که گر وسوسه عقل کنی گوش آدم صفت از روضه رضوان به درآیی
شاید که به آبی فلکت دست نگیرد گر تشنه لب از چشمه حیوان به درآیی
جان می دهم از حسرت دیدار تو چون صبح باشد که چو خورشید درخشان به درآیی
چندان چو صبا بر تو گمارم دم همت کز غنچه چو گل خرم و خندان به درآیی
در تیره شب هجر تو جانم به لب آمد وقت است که همچون مه تابان به درآیی
بر رهگذرت بسته ام از دیده دو صد جوی تا بو که تو چون سرو خرامان به درآیی
حافظ مکن اندیشه که آن یوسف مه رو بازآید و از کلبه احزان به درآیی

 

گردآوری توسط بخش غزلیات حافظ سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات