.
.
صفحه خانگی غزل حافظ ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی - 485

.

.
.

ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی - 485

پرتال آکاایران سایت سرگرمی بخش دیوان حافظ قسمت غزلیات حافظ - ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی

ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی


غزلیات حافظ - ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی

ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی من نگویم چه کن ار اهل دلی خود تو بگوی
بوی یک رنگی از این نقش نمی​آید خیز دلق آلوده صوفی به می ناب بشوی
سفله طبع است جهان بر کرمش تکیه مکن ای جهان دیده ثبات قدم از سفله مجوی
دو نصیحت کنمت بشنو و صد گنج ببر از در عیش درآ و به ره عیب مپوی
شکر آن را که دگربار رسیدی به بهار بیخ نیکی بنشان و ره تحقیق بجوی
روی جانان طلبی آینه را قابل ساز ور نه هرگز گل و نسرین ندمد ز آهن و روی
گوش بگشای که بلبل به فغان می​گوید خواجه تقصیر مفرما گل توفیق ببوی
گفتی از حافظ ما بوی ریا می​آید آفرین بر نفست باد که خوش بردی بوی

تعبیر فال حافظ

حالا که همه چیز فراهم است خوش باش و این روزها را غنیمت دان. درب های رحمت به سویت باز شده است ولی مراقب باش کبر و غرور باعث نشود که غافل شوی زیرا خوشی نیز ماندگار نیست. از این روزها برای فرداهای بهتر استفاده کن.

ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی

گردآوری پرتال آکاایران


برچسب ها:
حافظ
.
فال صوتی حافظ
.
صوت حافظ
.
فال حافظ و تعبیر آن
.
فال
.
Untitled Document

fal
برای گرفتن فال حافظ جدید کلیک نمایید

.

مروری برگذشته

.
.
.
.
.
.
.